Wijn en proefkunde
Shopping / Food

Horecamakelaar. Nog wel nodig ?

Horecamakelaar. Nog nodig in deze tijd ?

Traditionele horecamakelaar.

Met de opkomst van bedrijven als marktplaats, rijst de vraag of een makelaar nog wel nodig is wanneer een ondernemer zijn horecabedrijf wil verkopen. De traditionele horecamakelaar van voor de opkomst en populariteit van internet, hield bestanden bij van kandidaat-kopers en verkopers van horecabedrijven. Door te matchen en te telefoneren kwam een contact ter overname tussen koper en verkoper tot stand.

Nieuwe tijden.

Het gehele proces, waarbij de kandidaat-koper met het aanbod van horeca ter overname bekend wordt, gebeurt momenteel vooral via het internet. Overal zijn websites te vinden waar horecabedrijven ter overname worden aangeboden. Vervolgens komt, al dan niet via een tussenpersoon, contact tussen partijen tot stand. De vraag rijst of daarmee de horecamakelaar zijn nut verloren heeft.

Taken horecamakelaar.

Toch is het gehele proces van overname van horeca meer uitgebreid dan hierboven beschreven. De taken van de horecamakelaar bestaan niet alleen het in contact brengen van koper met verkoper. Er zal ook toegewerkt moeten worden naar een uiteindelijke, succesvolle transactie. Denk hierbij aan de onderhandelingen, opstellen van koopovereenkomst en leveringsakte, adviseren bij de toekomstige situtatie en meer. Verkoper is gebaat bij een goede verkoopprijs en soepele overdracht. Deskundigheid speelt hierbij een grote, zo niet doorslaggevende rol.

Makelaar van nu.

De makelaar vandaag de dag speelt nog steeds een grote rol. Zeker is het zo dat verkopende partij het gehele proces zelf kan doen, maar zal door ondeskundigheid de transactie kunnen frustreren en zal mogelijk een lagere verkoopprijs krijgen. Delen van het gehele verkoopprijs kunnen het best samen met de makelaar gedaan worden. Hij kent de kneepjes van het vak door zijn deskundigheid en ervaring.

Slotwoord.

Zeker is het dat met de opkomst van het internet het beroep van makelaar is gewijzigd. Verkoper kan het verkoopproces of delen ervan zelf ter hand nemen. De horecamakelaar blijft echter een belangrijke, zo niet doorslaggevende, rol spelen. Het advies daarom om goed te kijken welke taken door een makelaar gedaan moeten worden om zo succesvol mogelijk de overname van horeca tot stand te brengen

http://www.horecamakelaar.eu