Wijn en proefkunde
Image default
Mode en Kleding

Duurzaam inkopen heeft veel voordelen

Je bent niet wettelijk verplicht om duurzaam in te kopen, of om duurzame goederen en diensten te kopen, maar het kan je wel helpen om:

 • je impact op het milieu te verminderen
 • sociale kwesties aan te pakken en de bestaansmiddelen van individuen en gemeenschappen te verbeteren
 • de reputatie van je bedrijf te verbeteren
 • geld te besparen tijdens de levensduur van een product of dienst

Milieu- en sociale voordelen van duurzaam kopen
Door duurzame goederen en diensten te kopen kun je

 • je koolstofuitstoot verminderen, bv. door hernieuwbare energie te gebruiken of door energie-efficiënte producten te kopen om je energieverbruik te verminderen
 • natuurlijke hulpbronnen sparen, b.v. door producten en diensten te kiezen die gerecycleerd materiaal of afval als grondstof of hulpbron gebruiken
 • minder afval te storten, bv. door producten te kopen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden
 • je plaatselijke of andere gemeenschappen te helpen, bv. door werk te scheppen voor plaatselijke leveranciers of door eerlijk verhandelde goederen te kopen om de levens- en arbeidsomstandigheden te helpen verbeteren
 • een markt te creëren voor nieuwe duurzame goederen en materialen om de groene economie te helpen groeien en nieuwe groene banen te scheppen

Voordelen van duurzaam inkopen voor je bedrijf
Duurzaam inkopen kan je bedrijf helpen om

 • geld te besparen en je materiaal, uitrusting en bedrijfskosten te verminderen; zo kan een vermindering van de hoeveelheid afval die je naar de stortplaats brengt je bedrijfskosten verlagen, en door energie- en waterefficiënte producten en diensten te gebruiken kun je je energierekeningen aanzienlijk verlagen
 • nieuwe opdrachten binnen te halen en je vooruitzichten bij aanbestedingen te verbeteren – sommige grotere bedrijven en overheidsinstellingen kunnen je vragen te zien hoe je je milieu- en sociale effecten beheert of je vragen aan bepaalde duurzaamheidsnormen te voldoen
 • je reputatie bij personeel, klanten en publiek te verbeteren
 • je minder aan risico’s bloot te stellen, bijvoorbeeld door op de hoogte te blijven van veranderingen in de milieuwetgeving die van invloed kunnen zijn op de producten die je koopt
 • geldschieters of investeerders aan te trekken die volgens milieu- of ethische principes werken
 • te profiteren van belastingvoordelen zoals de verhoogde kapitaalaftrek (ECA), die een fiscale stimulans vormt voor bedrijven die investeren in energie- en waterbesparende apparatuur, en in voertuigen met lage uitstoot
 • in aanmerking komen voor bedrijfssteun en leningsregelingen bij de aankoop van energiebesparende uitrusting, zoals renteloze leningen voor energie-efficiëntie van de Carbon Trust

Wil jij ook bijdragen aan een duurzamere planeet en ben je op zoek naar duurzame kleding die langer meegaat en die je niet na een paar keer dragen weg hoeft te gooien? Kijk dan eens bij duurzame kledingmerken zoals ADUH.