Wijn en proefkunde
Image default
Huishoudelijk

Uit welke onderdelen bestaat je meterkast?

Elke woning is voorzien van een meterruimte of meterkast. De afmetingen van de meterkast zijn overal hetzelfde, omdat ze zijn vastgesteld. Ook hebben de kabels van nutsbedrijven en inkomende leidingen allemaal een standaardpositie. In een meterkast kunnen altijd deze onderdelen worden gevonden:

 • Gasmeter

 • Elektriciteitsmeter

 • Wifi

 • Telefoon

 • Watermeter

 • Kabeltelevisie

Daarnaast bevat de meterkast ook deze onderdelen:

 • hoofdschakelaar

 • buisinvoerstuk

 • aardlekautomaat of aardlekschakelaar

 • buisinvoerstuk

 • aansluiting voor externe waarden

 • aardblok

 • stoppenkast of installatieautomaat 

De aardlekautomaat en aardlekschakelaar

Bij een lekstroom gaat een aardlekschakelaar automatisch aan. De gehele groepenkast wordt dan uitgeschakeld. Gevaarlijke situaties worden zo voorkomen, omdat de stroom van de elektrische installaties eraf wordt gehaald. Een aardlekautomaat beschermt de elektrische installaties tegen overbelasting, kortsluiting en hoge lekstromen. Deze onderdelen, de aardlekautomaat en aardlekschakelaar, behoren tot de beveiliging van het elektrotechnische systeem in gebouwen en woningen. Het verschil tussen deze twee onderdelen is de installatieautomaat. Een aardlekautomaat bevat naast de aardlekschakelaar ook een installatieautomaat. Het is ook zo dat een aardlekautomaat beter beschermt dan aardlekschakelaar. Wat is het voordeel van een aardlekautomaat? Bij een te grote lekstroom schakelt de aardlekautomaat alleen de groep uit waar de storing zich bevindt. Er is ook een nadeel. Het nadeel is dat de aardlekautomaat de groep kan uitschakelen om verschillende redenen en het dus pas duidelijk wordt wat de oorzaak was na verder onderzoek. 

Installatieautomaat

Het installatieautomaat is het beveiligingssysteem voor elektrische bedrading. De installatieautomaat treedt op als overbelasting of kortsluiting voor hoge stromen zorgt en dit de bedrading beschadigt. Een installatieautomaat wordt ook wel een zekeringautomaat of maximumschakelaar genoemd. Ten aanzien van de klassieke stoppenkast heeft een installatieautomaat het voordeel dat de schakelaar van een installatieautomaat gelijk weer kan worden omgezet als de oorzaak van het probleem is gevonden en het is opgelost. Dit is natuurlijk makkelijker dan een stop vervangen.