Wijn en proefkunde
Shopping / Food

Wat betekent sociale hygiëne?

Wat betekent sociale hygiëne?

Hygiëne is afkomstig van Hygiëna, dit betekent ‘de godin van de gezondheid’. De ondernemer zorgt voor een goede gezondheid van de medewerkers en klanten. Het woord sociaal betreft ‘de samenleving’.
Met sociale hygiëne wordt bedoeld dat mensen respect hebben voor elkaars lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Waarden en normen

Een waarde is dat wat iemand nastreeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn: eerlijk zijn, lief en zorgzaam zijn, delen van materialen of niet roken. Elk individu heeft in principe zijn eigen waarde en kan deze zelf bepalen.
De normen of fatsoensnormen is datgene zoals dat in onze cultuur is bepaald. Bijvoorbeeld geen voeten of de bank, opstaan voor ouderen in de tram, niet voordringen. De normen zijn ‘in principe’ voor elke Nederlander
als vanzelfsprekend. Uiteraard kunnen er wel verschillen zijn, zoals bijvoorbeeld dat de één drinkt uit een glas en de ander uit een fles. De waarden die bestaan vormen de normen. De normen zijn daarom concrete
gedragsregels.

De waarden en normen worden van jongs af aan aangeleerd door de omgeving waarin wij leven (samenleving).
Dit is bijvoorbeeld thuis, op school, op het werk of via de televisie. Deze omgeving is ons referentiekader.

Voorbeelden:
Waarde: veiligheid
Norm: Iedereen draagt een helm op een scooter

Waarde: Privacy
Norm: Afstand houden als iemand zijn pincode intoetst
Sociaal gedrag is daarom ook elkaar respecteren op basis van normen en waarden.

Ethiek
De waarden en fatsoensnormen bepalen hoe iemand zich moet gedragen. Dit wordt moraal genoemd. Je
houden aan de waarden en fatsoensnormen wordt “moreel gedrag” genoemd.
De vraag wat ‘goed’ of ‘fout’ is wordt ook wel ethiek genoemd (filosofie).

Waarom sociale hygiëne?

Het samenkomen van mensen en gezelligheid en ontspanning gaat vaak samen met eten en drinken. Teveel alcohol kan op langere termijn schade veroorzaken. Zowel lichamelijke klachten als maatschappelijke problemen. Om dit te voorkomen bestaat ook de Drank- en horecawet. Deze wet stelt eisen aan de kennis van de leidinggevende op gebied van sociale hygiëne. Een leidinggevende moet slagen voor het sociale hygiene examen.

Een leidinggevende moet het volgende weten:

  1. Invloed van alcohol op lichaam en geest.
  2. Alcoholmisbruik en de verslaving.
  3. Wet- en regelgeving van alcohol.
  4. Kansspelautomaten en gokverslaving.

Maak gebruik van de samenvatting SVH sociale hygiene om de officiële lesstof te leren. Er zijn al veel cursisten die de samenvatting gebruikt hebben en met succes het certificaat sociale hygiëne hebben behaald. Met de sociale hygiene oefentoets kun je de theorie toetsen.

 

 

 

https://www.kennisdelen.org/product/samenvatting-svh-sociale-hygiene/