Wijn en proefkunde
Shopping / Food

Geslotensystemen in de witgoed

De geslotenSystemen in de witgoed Door witgoed reparatie Amsterdam

 

 

De gesloten systemen in de witgoed zijn net als een bij een CV. Zij hebben eveneens een expansievat. Dit staat niet in open verbinding met de buitenlucht, maar is gesloten. In het vat is een elastisch temperatuur volgens Witgoed repratie Haarlem.

stendig rubber membraan gespannen, dat omhoog wordt gedrukt door een stikstofvullAng die zich aan de onderzijde van het membraan in het expansievat bevindt. De ruimte aan de andere zijde van het membraan staat in verbinding met het systeem. Als het systeem met water wordt gevuld zal door de waterdmk het membraan naar beneden geduwd worden

 

Vullen van de witoedsysteem:

 

Het vullen van een gesloten systeem is wat moeilijker dan van een open systeem. Eerst moeten er ontluchtingskraantjes worden opengedraaid om de lucht in leidingen en radiatoren die door het water samengeperst wordt te kutmen laten ontsnappen. Ontluchtingskraantjes waar bij het vullen water uitloopt moeten vervolgens worden dichtgedraaid. Dat zal in het algemeen het eerst het geval zijn bij de verwarmingslichamen die het laagste zijn opgesteld.

Waterdrukking in de witgoed installatie

Ms het systeem voldoende met water is gevuld en het water daarna in de ketel wordt verwarmd, dan zal door de uitzetting van het water de druk in het gesloten systeem gaan stijgen en het membraan in het gesloten expansievat verder naar beneden worden gedrukt. Bij de hoogste watertemperatuur (90 °C) kan de overdruk in een gesloten systeem 2,5 tot 3 ato gaan bedragen.

Gebruikstellen voor de witgoedapparaat

 

Ook een gesloten systeem moet na in gebruik stellen een aantal keren worden ontlucht, door opendraaien van ontluchtingskraantjes. Daarna moet weer met water worden bijgevuld. l3ij het ontluchten moet de circulatiepomp worden uitgeschakeld om de luchtbellen in het systeem de gelegertheid te geven zich in de hoogste punten te verzamelen. Door ontluchten, zowel bij open als gesloten systemen, zal het ruisen van het rond strornende water bij kunstmatige circulatie sterk verminderen.

Er bestaan ook automatische onthschters. Indien deze droog komen te staan omdat er zich lucht in heeft verzameld, kan de lucht er uit ontsnappen. Ms ze dan weer vochtig worden, sluiten ze zich vanzelf. Ook bij het gesloten systeem heeft het voordelen om het expansievat op het hoogste punt van de installatie te plaatsen. Het membraan hoeft dan alleen de drukvariaties op te vangen t.g.v. het verwarmen en afkoelen van het water en niet de hydrostatische druk van het water in het systeem.

Het gesloten expansievat heeft geen overloop, maar wel een ontluchtingskraan. Bovendien is het meestal van een veiligheidsventiel voorzien, dat open gaat als de dnik in het systeem te hoog zou worden.